آخرین مطالب وینوک

گوناگون

۲۰ قانون از کوبی برایانت که یادآوری می‌کند باید زندگی را جشن بگیریم

درگذشت ناگهانی کوبی برایانت و جیانا کل جهان را لرزاند. همه هنوز در شوک هستند و افراد بی شماری در غم از دست دادن یکی از بزرگ‌ترین بازیکنان بسکتبال در تمام دوران و دخترش سوگواری می‌کنند و این باعث می‌شود مردم به یاد بیاورند که زندگی ما چقدر شکننده است. اما این اتفاق همچنین یادآور…

سلامت و تندرستی

کافه و رستوران گردی

سفر و گردشگری