آخرین مطالب وینوک

گوناگون

اشتباهات رفتاری رایج در محل کار که نباید انجام بدهیم

بسیاری از مردم آرزو دارند که در کار خود پیشرفت کنند و بهترین خود را در کار انجام دهند که توسط رئیس دیده شوند. با توجه به قوانین روانشناسی، چیزهای کوچکی مانند حالت ایستادن و حرکات فرد تقریبا همان اندازه کار کردن عمل می‌کنند. در این مقاله قصد داریم تا اسرار برخی از رفتارها و حرکات…

سلامت و تندرستی

کافه و رستوران گردی

سفر و گردشگری