دسته بندی

تبلیغات

اقتصادی سفر کنید؛ شمال تا جنوب ایران را با هزینه‌ای کم ببینید

در شرایطی به فصل سفر نزدیک می‌شویم و کم کم خانواده‌ها خود را آماده گردش و سیاحت می‌کنند که اوضاع اقتصادی و قدرت خرید و هزینه کردن برای بیشتر مردم جامعه بسیار کاهش یافته است. همچنین با افزایش مدام قیمت ارز و هزینه خروج از کشور بیشتر افرادی که تا سال‌های گذشته سفر خارج از کشور نیز جزئی از برنامه فصل سفرشان بوده نیز دیگر توان پرداخت هزینه‌های اینگونه…
ادامه مطلب ...