برچسب

سرطان

سرطان

این بیماری از تکثیر غیر طبیعی سلول ها به وجود می آیند و در تمام بدن، از بافت استخوان گرفته تا عصب می تواند وجود داشته باشد. بیشتر سرطان ها نشانه خاصی ندارند و بیشترشان هم در هر فرد یک جور بروز میکنند.

بنابراین اگر علائم مشابهی در قسمتی از بدن رویت شد، نمیتوان با قاطعیت وجود این بیماری را تایید کرد. راه های اولیه تشخیص، انجام تست های تصویر برداری، سی تی اسکن، ام ار آی، سونوگرافی، انجام آزمایش های تشخیصی مانند پاتولوژی و اسکن است.

درباره انواع سرطان بیشتر بخوانید