برچسب

مدرک بین المللی صلاحیت در زبان انگلیسی

مدرک بین المللی صلاحیت در زبان انگلیسی

مدرک بین المللی صلاحیت در زبان انگلیسی معیاری جهت سنجش دانش زبان انگلیسی اشخاصی است که قصد زندگی، کار و تحصیل در کشورهای انگلیسی زبان را دارند.

در این امتحان سطح زبان انگلیسی داوطلبان در چهار توانائی شنیداری (Listening)، خوانداری (Reading)، نوشتاری (Writing) و گفتاری (Speaking) سنجیده می‌شود.

چرا آیلتس باید داشته باشیم؟

با داشتن این مدرک می‌توان فهمید که سطح عمومی زبان شما بر روی ۴ مهارت به چه صورت است. زیرا نمره نهایی بر اساس میانگین هر ۴ مهارت مشخص می‌شد. 

امروزه بطور متوسط حدود ۲۰۲ میلیون نفر در جهان آزمون آیلتس می‌دهند و بسیاری از دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و سازمان و نهادهای غیر دولتی، مدرک آیلتس را معتبر دانسته و از آن برای سنجش میزان سواد زبان فرد استفاده می‌کنند و در واقع می‌توان گفت که جایگزین آزمون تافل شده است. 

آزمون آیلتس غیر از سنجش دانش زبانی، سطح آگاهی‌های دیگر و مواردی نظیر IQ، دقت و سرعت عمل فرد را نیز می‌سنجد. 

هر آنچه که درباره آزمون آیلتس باید بدانیم