برچسب

عکس هفته

در مقالات عکس هفته وینوک قصد داریم تا برترین عکس‌های خبری، هنری، ورزشی، سیاسی را به نمایش بگذاریم. مجموعه عکس‌ها از بهترین عکاسان و آژانس‌های عکاسی است که به صورت هفتگی منتشر می‌شود.

عکس‌ها را هفته به هفته پیگیری می‌کنیم و به انتظار می‌نشینیم تا بهترین آنها را به نمایش بگذاریم.

عکس هفته

سعی ما این است که هر چهارشنبه مقاله عکس هفته را در وینوک داشته باشیم تا انتشار آن به صورت منظم صورت بگیرد.

چیزی پیدا نشد

به نظر می رسد ما نمی توانیم آنچه که شما دنبال آن هستید را پیدا کنیم.