این چه شوری است که در دور قمر می بینم؟

ویپ تیوویس در ۱۸ ژوئن ۱۹۹۳ در لیدن متولد شد. او اکنون دانشجوی انیمیشن دو بعدی در دانشگاه هنر اترخت است.

در این انیمیشن مردی در حین خواندن روزنامه با اخبار تلخ جهان مواجه می شود. انیمیشن بیانگر روزمرگی انسان امروز در مواجه با خبرها است. خبرهایی که مدام از خشونت، مرگ و میر انسان ها و تباهی روز افزون دنیای اطرافمان سخن می گوید.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.