گوش دهید: آهنگ Those Were The Days با صدای Mary Hopkin

مری هاپکین متولد ۳ می ۱۹۵۰ خواننده و موسیقی‌دان اهل ولز است که فعالیت آن در زمینه موسیقی فولک است. او کار خود را در زمینه موسیقی از سال ۱۹۶۸ میلادی آغاز کرده و آهنگ Those Were The Days یکی از مشهورترین آهنگ‌های او است.

قطعه Those Were The Days بارها توسط خوانندگان و به زبان‌های مختلف دوباره خوانی شده است. با اینکه این آهنگ اجراهای مختلفی داشته و به زبان‌های مختلف خوانده شده اما نسخه خوانده شده توسط مری هاپکین محبوبیت بیشتری دارد و او را مشهور کرد.

 

Once upon a time there was a tavern

روزی روزگاری می خانه ای بود

Where we used to raise a glass or two

جایی که یکی دو لیوان به سلامتی هم می‌نوشیدیم

Remember how we laughed away the hours

به یاد بیار که چه طور ساعت‌ها می‌خندیدیم

And dreamed of all the great things we would do

و درباره کارهای که قرار بود انجام بدیم رویاپردازی می‌کردیم

 

Those were the days my friend

یاد اون روزا بخیر , دوست من

We thought they’d never end

فکر می‌کردیم هرگز پایان نمی‌یابد

We’d sing and dance forever and a day

هر روز و همیشه می‌خوندیم و می‌رقصیدیم

We’d live the life we’d choose

اون چیزی رو زندگی می‌کردیم که انتخاب کرده بودیم

We’d fight and never lose

می جنگیدیم و هیچ وقت بازنده نبودیم

For we were young and sure to have our way

برای اینکه ما جوون بودیم و از راهی که انتخاب کرده بودیم مطمئن بودیم 

La la la la la la la la la

 

Then the busy years went rushing by us

بعد آن هجوم سال‌های شلوغ گذشت

We lost our starry notions on the way

ما تصورات درخشانمان رو از دست دادیم

If by chance I’d see you in the tavern

اگر تصادفی تو رو در می خونه می‌دیدمت

We’d smile at one another and we’d say…

به همدیگه لبخند می‌زدیم و می‌گفتیم

Those were the days my friend

یاد اون روزا بخیر, دوست من

We thought they’d never end

فکر می‌کردیم هرگز پایان نمی‌یابد

We’d sing and dance forever and a day

هر روز و همیشه می‌خوندیم و می‌رقصیدیم

We’d live the life we’d choose

اون چیزی رو زندگی می‌کردیم که انتخاب کرده بودیم

We’d fight and never lose

می جنگیدیم و هیچ وقت بازنده نبودیم

Those were the days, oh yes, those were the days

یاد اون روزا بخیر , بله یاد اون روزا بخیر

La la la la la la la la la

 

Just tonight I stood before the tavern

امشب درست روبروی می خونه وایسادم

Nothing seemed the way it used to be

هیچ چیز مثل سابق نبود

In the glass I saw a strange reflection

روی شیشه انعکاس سایه‌ای غریب دیدم

Was that lonely woman really me?

این زن تنها واقعا منم؟

Those were the days my friend

یاد اون روزا بخیر, دوست من

We thought they’d never end

فکر می‌کردیم هرگز پایان نمی‌یابد

We’d sing and dance forever and a day

هر روز و همیشه می‌خوندیم و می‌رقصیدیم

We’d live the life we’d choose

اون چیزی رو زندگی می‌کردیم که انتخاب کرده بودیم

We’d fight and never lose

می جنگیدیم و هیچ وقت بازنده نبودیم

Those were the days, oh yes, those were the days

یاد اون روزا بخیر , بله یاد اون روزا بخیر

La la la la la la la la la

 

Through the door there came familiar laughter

از میان  در صدای خنده‌ای آشنا آمد

I saw your face and heard you call my name

صورتت رو دیدم و شنیدم که اسمم رو میاری

Oh my friend we’re older but no wiser

آه دوستم , بزرگ شدیم اما عاقل نه

For in our hearts the dreams are still the same….

چون در وجودمون هنوز همون رویاهای قبلی حضور دارن

Those were the days my friend

یاد اون روزا بخیر, دوست من

We thought they’d never end

فکر می‌کردیم هرگز پایان نمی‌یابد

We’d sing and dance forever and a day

هر روز و همیشه می‌خوندیم و می‌رقصیدیم

We’d live the life we’d choose

اون چیزی رو زندگی می‌کردیم که انتخاب کرده بودیم

We’d fight and never lose

می جنگیدیم و هیچ وقت بازنده نبودیم

Those were the days, oh yes, those were the days

یاد اون روزا بخیر , بله یاد اون روزا بخیر

La la la la la la la la la

 

عضویت در خبرنامه وینوک
عضویت در خبرنامه وینوک
در خبرنامه وینوک عضو شوید بهترین مطالب را هر هفته در ایمیل خود بخوانید
میتونید هر لحظه که خواستید عضویت خود را غیر فعال کنید

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.