آهنگ زیبایی مشکی با صدای Lana Del Ray

گوش کنید: آهنگ زیبایی مشکی با صدای لانا دل ری

I paint my nails black
ناخونامو لاک مشکی میزنم
I dye my hair a darker shade Of brown
موهامو سایه تیره‌ای از قهوه ای رنگ میکنم
As you like your women spanish dark strong and proud
چون تو معشوقه‌های اسپانیاییتو تیره و قوی و مغرور دوست داری
I paint the sky black
من آسمونو رنگ مشکی میزنم
You said if you could have your way
You’d make a nighttime all today
می‌گفتی اگه می‌تونستی به شیوه خودت رو داشته باشی
همه روز رو شب می‌کردی
So it’d suit the mood of your soul
اینجوری رنگ آسمون به روحت می اومد
Oh
What can I do
چیکار می‌تونم بکنم
Nothing
هیچی
My sparrow blue
عشق آبی من
Oh
What can I do
چیکار می‌تونم بکنم
Life is beautiful
زندگی زیباست
But you don’t have a clue
اما تو اینو نمی‌دونی
Sun and ocean blue
خورشید و دریای آبی
The magnificence
و شکوهشون
it don’t make sense to you
اینا برات معنی‌ای نداره
Black beauty
زیباییِ مشکی
Oh
I paint the house black
خونه رو مشکی رنگ می‌زنم
My wedding dress black leather too
لباس عروسیم هم چرمِ مشکیِ!
You have no room for light
تو هیچ اتاقی برای روشنایی نداری
Love is lost on you
عشق در تو گم شده
I keep my lips red
لبامو سرخ میکنم
To seem like cherries in the spring
تا مثل گیلاسای توی بهار به نظر بیان
Darling you can’t let everything seem so dark blue
عزیزم تو نمی‌تونی بذاری همه چیز آبی تیره باشه
But oh
اما
What can I do
چیکار می‌تونم بکنم
To turn you on
تا به حرارت بیارمت
Or get through you
یا تسخیرت کنم
Oh
What can I do
چیکار می‌تونم بکنم
Life is beautiful
زندگی زیباست
But you don’t have a clue
اما تو اینو نمی‌دونی
Sun and ocean blue
خورشید و آبیِ دریا
The magnificence
و شکوهشون
It don’t make sense to you
اینا برات معنی‌ای نداره
Black beauty
زیبایی مشکی
Oh 
Black beauty baby 
زیبایی مشکی
Oh
What can I do
چیکار می‌تونم بکنم
Life is beautiful
زندگی زیباست
But you don’t have clue
اما تو اینو نمی‌دونی
Sun and ocean blue
خورشید و آبیِ دریا
The magnificence
و شکوهشون
It don’t make sense to you
اینا برات معنی‌ای نداره
Black beauty
زیباییِ مشکی
 

 

عضویت در خبرنامه وینوک
عضویت در خبرنامه وینوک
در خبرنامه وینوک عضو شوید بهترین مطالب را هر هفته در ایمیل خود بخوانید
میتونید هر لحظه که خواستید عضویت خود را غیر فعال کنید

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.