آهنگ پرچم سفید اثر دایدو برنده بهترین تک آهنگ بریتانیا در سال ۲۰۰۴

فلورین کلاود دی بانیویل آرمسترانگ ملقب به دایدو متولد ۲۵ دسامبر ۱۹۷۱ است. او از خانواده‌ای فرهنگی متولد شده است. مادرش  شاعر و پدرش نیز ناشر بوده است. دایدو کار خود را از سال ۱۹۹۵ آغاز کرد و تا به امروز در کار خود موفق بوده است. این خواننده انگلیسی برندهٔ جایزهٔ بریت و نامزد جایزهٔ گرمی و اسکار بوده است. 

تک آهنگ پرچم سفید از دایدو برنده بهترین تک آهنگ بریتانیا در سال ۲۰۰۴ شده است. این آهنگ از آلبوم زندگی برای اجاره است می‌باشد و در سپتامبر سال ۲۰۰۳ برای اولین بار منتشر شد. این ترانه در ۴۸ دوره از گرمی نامزد بود، ولی موفق به دریافت گرمی نشد و در آن سال آهنگ کریستینا آگیلرا موفق به کسب جایزه گرمی شد.

I know you think that I shouldn’t still love you,

میدونم که فکر می‌کنی هنوزم نباید دوستت داشته باشم

Or tell you that.

یا اینکه بهت بگم

But if I didn’t say it, well I’d still have felt it

اما اگر بهت نگفتم حسش را دارم

where’s the sense in that?

فایده‌اش چیه؟

I promise I’m not trying to make your life harder

بهت قول میدم که زندگی‌ات را سخت تر نکنم 

Or return to where we were 

یا به جایی که در اول قرار داشتیم برنگردیم

I will go down with this ship

من با این کشتی غرق نخواهم شد

And I won’t put my hands up and surrender

و دستانم را به علامت تسلیم بالا نخواهم آورد

There will be no white flag above my door

هیچ پرچم سفیدی بالای در خانه ام نصب نخواهم کرد

I’m in love and always will be

عاشقم و عاشق خواهم ماند

I know I left too much mess and

می‌دونم که کارهای اشتباه زیادی داشته‌ام

destruction to come back again

در صورت بازگشت باز هم خرابی خواهد بود

And I caused nothing but trouble

و غیر از ایجاد مشکل چیزی برایت ندارم

I understand if you can’t talk to me again

می‌فهمم اگر نمی‌تونی دوباره با من حرف بزنی

And if you live by the rules of “it’s over”

و اگر با قانون ” همه چیز دیگه تموم شده” زندگی می‌کنی

then I’m sure that that makes sense

آن موقع است که مطمئنم همه چیز منطقی است

I will go down with this ship

من با این کشتی غرق نخواهم شد

And I won’t put my hands up and surrender

و دستانم را به علامت تسلیم بالا نخواهم آورد

There will be no white flag above my door

هیچ پرچم سفیدی بالای در خانه ام نصب نخواهم کرد

I’m in love and always will be

عاشقم و عاشق خواهم ماند

And when we meet

و زمانی که همدیگر رو می‌بینیم

Which I’m sure we will

که مطمئنم می‌بینیم

All that was there

همه چیزهایی که آنجا بوده

Will be there still

همانجا خواهد بود

I’ll let it pass

من می‌گذارم بگذرد

And hold my tongue

و جلوی زبانم را می‌گیرم

And you will think

و تو فکر می‌کنی

That I’ve moved on….

که من ازش گذشتم

I will go down with this ship

من با این کشتی غرق نخواهم شد

And I won’t put my hands up and surrender

و دستانم را به علامت تسلیم بالا نخواهم آورد

There will be no white flag above my door

هیچ پرچم سفیدی بالای در خانه ام نصب نخواهم کرد

I’m in love and always will be

عاشقم و عاشق خواهم ماند

I will go down with this ship

من با این کشتی غرق نخواهم شد

And I won’t put my hands up and surrender

و دستانم را به علامت تسلیم بالا نخواهم آورد

There will be no white flag above my door

هیچ پرچم سفیدی بالای در خانه ام نصب نخواهم کرد

I’m in love and always will be

عاشقم و عاشق خواهم ماند

I will go down with this ship

من با این کشتی غرق نخواهم شد

And I won’t put my hands up and surrender

و دستانم را به علامت تسلیم بالا نخواهم آورد

There will be no white flag above my door

هیچ پرچم سفیدی بالای در خانه ام نصب نخواهم کرد

I’m in love and always will be

عاشقم و عاشق خواهم ماند

عضویت در خبرنامه وینوک
عضویت در خبرنامه وینوک
در خبرنامه وینوک عضو شوید بهترین مطالب را هر هفته در ایمیل خود بخوانید
میتونید هر لحظه که خواستید عضویت خود را غیر فعال کنید

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.