سند ۲۰۳۰ یونسکو چیست و چه کاربردی در صلـح جهانـی دارد؟

سند ۲۰۳۰ یونسکو در راستای تقویـت صلـح جهانـی در سـایۀ آزادی‌هــای بیشــتر، رفاه، پیشـرفتهای اقتصـادی و اجتماعـی بیشتر مردم جهان و همچنین حفظ و مدیدیت محیط زیست و جهان گرآوری شده است.

بسیاری از کشورها و روسای آنها این سند را امضا کردند و خود را موظف به اجرای آن میدادند. البته این نکته را هم باید ذکر کرد، در این سند آورده شده که هر کشوری نسبت به واقعیت‌ها، ظرفیت‌ها، اولویت‌ها و مقررات ملی آن کشور میتواند در اجرای اهداف آن قدم بردارد. اما به دلیل طولانی بودن متن سند ۲۰۳۰ در اینجا فقط اهداف اصلی آن را بیان میکینم.

اهداف اصلی توسعۀ پایدار در سند ۲۰۳۰ یونسکو

هدف ۱ . پایان دادن به فقر در همۀ اشکال آن و در همه جا

هدف ۲ .  پایان دادن به گرسنگی، تحقق امنیتی غذایی و تغذیۀ بهتر و توسعۀ کشاورزی پایدار

هدف ۳ . تضمین دارا بودن زندگی توأم با سلامت و ترویج رفاه برای همه و در تمامی سنین

هدف ۴ . تضمین آموزش با کیفیت، برابر و فراگیر و ترویج فرصتهای یادگیری مادام‌العمر برای همه

هدف ۵ . دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی همۀ زنان و دختران

هدف ۶ . تضمین دسترسی به آب و مدیریت پایدار آب و بهداشت برای همه

هدف ۷ . تضمین دسترسی به منابع انرژی مقرون بهصرفه، مطمئن، پایدار و نوین

هدف ۸ . ترویج رشد اقتصادی ماندگار، فراگیر و پایدار، اشتغال کامل و بهرهور، و اشتغال شرافتمندانه برای همه

هدف ۹ . ساختن زیربنای مقاومتی، ترویج صنعتی‌سازی پایدار و فراگیر و ترویج نوآوری

هدف ۱۰ . کاهش نابرابری در درون و میان کشورها

هدف ۱۱ . تبدیل شهرها و سکونتگاه‌های انسانی به مکانهای هم‌مشمول، امن، مقاوم و پایدار

هدف ۱۲ . تضمین الگوهای پایدار تولید و مصرف

هدف ۱۳ . اقدام فوری برای رویارویی با تغییر اقلیم و آثار آن

هدف ۱۴ . حفاظت و استفادۀ پایدار از اقیانوسها، دریاها و منابع دریایی برای توسعۀ پایدار

هدف ۱۵ . پاسداشت، احیاء و ترویج استفادۀ پایدار از بومسازگان‌های زمینی، مدیریت پایدار جنگلها مبارزه با بیابان زایی و توقف و معکوس‌سازی روند تخریب یا فرسایش زمین و همچنین متوقف ساختن تخریب تنوع زیستی

هدف ۱۶ . ترویج جوامع صلح‌جو و فراگیر برای توسعۀ پایدار، برقراری امکان دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد مؤسسات مؤثر، پاسخگو و فراگیر در همۀ سطوح

هدف ۱۷ . تقویت ابزار اجرا و احیای همکاری‌های جهانی برای تحقق توسعۀ پایدار

عضویت در خبرنامه وینوک
عضویت در خبرنامه وینوک
در خبرنامه وینوک عضو شوید بهترین مطالب را هر هفته در ایمیل خود بخوانید
میتونید هر لحظه که خواستید عضویت خود را غیر فعال کنید

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.