گوش کنید: آهنگ زیبای Self Control از Laura Branigan

لورا آن برانیگان خواننده معروف آمریکایی است که در سال ۱۹۷۳ تا سال ۲۰۰۴ بیشترین فعالیت را داشت و پایان زندگی‌اش سال ۲۰۰۴ بدلیل عارضه آنوریسم مغزی بود. آهنگ تو کنترل من را می‌گیری (Self Control) در سال ۱۹۸۳ انتشار پیدا کرد که باعث شهرت او شد.

لورا برانیگان در سال ۱۹۸۳ جایزه گرمی موسیقی را بدست آورد. در این مقاله به این آهنگ معروف او گوش می‌دهیم و ترجمه شعر آن را نگاهی می‌اندازیم.

این آهنگ در سال ۱۹۸۳ در سبک پاپ منتشر شد. همراه وینوک باشید و از گوش دادن به این آهنگ لذت ببرید.

ترجمه و متن آهنگ:

Oh the night is my world

آه شب دنیای من است

City light painted girls

نورهای شهر و دختران رنگارنگ

In the day nothing matters

در روز هیچ چیزی مهم نیست

It’s the night time that flatters

این شب است که تحسین من را به همراه دارد

In the night no control

در شب هیچ کنترلی وجود ندارد

Through the wall something breaking

در سمت دیوار چیزی در حال شکست است

Wearing white as you’re walking

در حالیکه قدم می‌زنی لباس سفید به تن کرده‌ای

Down the street of my soul

در خیابان روح من را

You take myself you take my self control

تو می‌گیری، تو کنترل مرا می‌گیری

You got me living only for the night

فقط برای زندگی در شب مرا آفریدی

Before the morning comes

قبل از اینکه صبح بیاید

A story’s told

داستانی گفته شد

You take myself you take my self control

تو می‌گیری، تو کنترل مرا می‌گیری

Another night, another day goes by

یک شب دیگر، روزی دیگر می‌رود

I never stop myself to wonder why

من هرگز خود را از تعجب متوقف نخوام کرد که چرا

You help me to forget to play my role

تو کمکم می‌کنی که نقشم را فراموش کنم

You take myself you take my self control

تو می‌گیری، تو کنترل مرا می‌گیری

I, I live among the creatures of the night

من، من در میان موجودات شب زندگی می‌کنم

I haven’t got the will to try and fight

من اراده‌ای برای سعی و مبارزه ندارم

Against a new tomorrow

در برابر فردایی جدید

So I guess I’ll just believe it

بنابراین گمان می‌کنم فقط آن را باور خواهم داشت

That tomorrow never comes

که فردا هیچ وقت نمی‌آید

I say night I’m living in the forest of my dream

من به شب می‌گویم که در جنگل رویاهایم زندگی می‌کنم

I know the night is not as it would seem

من می‌دانم که شب آن چیزی نیست که به نظر می‌آید

I must believe in something

من باید به چیزی اعتقاد داشته باشم

So I’ll make myself believe it

بنابراین من خودم را وادار به باور کردن خودم می‌کنم

That this night will never go

که این شب هرگز نخواهد رفت

Ohoho, ohoho,ohoho, ohoho Ohoho…

Oh the night is my world

آه شب دنیای من است

City light painted girls

نورهای شهر و دختران رنگارنگ

In the day nothing matters

در روز هیچ چیزی مهم نیست

It’s the night time that flatters

این شب است که تحسین من را به همراه دارد

I, I live among the creatures of the night

من، من در میان موجودات شب زندگی می‌کنم

I haven’t got the will to try and fight…

من اراده‌ای برای سعی و مبارزه ندارم

Against a new tomorrow

در برابر فردایی جدید

So I guess I’ll just believe it

بنابراین گمان می‌کنم فقط آن را باور خواهم داشت

That tomorrow never knows

که فردا هیچ وقت نمی‌آید

I say night I’m living in the forest of my dream

من به شب می‌گویم که در جنگل رویاهایم زندگی می‌کنم

I know the night is not as it would seem

من می‌دانم که شب آن چیزی نیست که به نظر می‌آید

I must believe in something

من باید به چیزی اعتقاد داشته باشم

So I’ll make myself believe it

بنابراین من خودم را وادار به باور کردن خودم می‌کنم

That this night will never go

که این شب هرگز نخواهد رفت

Ohoho, ohoho, ohoho, ohoho Ohoho…

You take my self, you take my self control

تو می‌گیری، تو کنترل مرا می‌گیری


مقالات بیشتر:

آهنگ زیبای Shape Of My Heart از Sting

آهنگ Speak Softly Love از اندی ویلیامز

آهنگ all by myself از اریک کارمن

آهنگ La Soledad از گروه پینک مارتینی

ترانه خاطره انگیز L’italiano

عضویت در خبرنامه وینوک
عضویت در خبرنامه وینوک
در خبرنامه وینوک عضو شوید بهترین مطالب را هر هفته در ایمیل خود بخوانید
میتونید هر لحظه که خواستید عضویت خود را غیر فعال کنید

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.