دسته بندی

گوناگون

۱۴ نکته برای دستیابی به ژست عکاسی عالی و درست

ما بر این باور هستیم که در دنیا انسان زشت وجود ندارد و همه می‌توانند در عکس همانند ستاره بدرخشند. همه آنچه که نیاز دارید این است که اصلی‌ترین ژست عکاسی را بیاموزید. با تلاش و سعی حتما موفق خواهید بود.
ادامه مطلب ...

سند ۲۰۳۰ یونسکو چیست و چه کاربردی در صلـح جهانـی دارد؟

سند ۲۰۳۰ یونسکو در راستای تقویـت صلـح جهانـی در سـایۀ آزادی‌هــای بیشــتر، رفاه، پیشـرفتهای اقتصـادی و اجتماعـی بیشتر مردم جهان و همچنین حفظ و مدیدیت محیط زیست و جهان گرآوری شده است.
ادامه مطلب ...

چرا مردم برخی از کشورها از سمت چپ رانندگی می کنند؟

شاید برای شما هم سوال باشه که چرا مردم برخی از کشور ها مانند انگلستان از از سمت راست در جهت مخالف و از سمت چپ حرکت می کنند؟ دلیلی رانندگی از سمت چپ در کشور هایی نظیر انگلستان، ژاپن و ایرلند در تاریخ و پیشینه ی این کشورها ریشه دارد.
ادامه مطلب ...