دسته بندی

گوناگون

۱۱ دسته از افراد که به تنها بودن تا ابد محکومند

با توجه به نتایج نظرسنجی کمپانی گالاپ، ۶۰% جوان‌ها تنها هستند. این مسئله حتی با وجود دسترسی بالا به سایت‌های آشنایی و وجود تیندر با میلیون‌ها کاربر از سراسر دنیا وجود دارد. ولی چرا اینطور است؟ چرا روابط پس از ۲ یا ۳ قرار قطع می‌شوند.
ادامه مطلب ...