دسته بندی

ویدیو

تماشا کنید: انیمیشین The Village کاری از مارک بکر

انیمیشن The Village داستان محصور شدگى و به تبع آن محصول شدگیِ انسان توسط ایدئولوژى تحمیلى کلیسا را به تصویر مى‌کشد. نظامى که خود محصولِ تفکر الهیاتى انسانى بود، اما به تدریج انسان را از جایگاه سوبژکتیو خود جدا و بیگانه کرد و او را به ابژه‌اى در خدمت سیستمِ بیمارگونه‌اى انگاشت که چیزى جز محصولات انسان‌نمایى از این دست نداشت؛
ادامه مطلب ...