دسته بندی

معما و تست هوش

۵ معمای ذهنی که به جنبش بیشتر مغز کمک می‌کند

این معماها هم به اندازه کافی ساده هستند تا بتوانید در طول روز و در زمان استراحت خود وتایم قهوه خوردن خود آنها را حل کنید و هم به اندازه کافی دشوار هستند که شما را برای ساعت‌ها درگیر می‌کنند و ذهنتان را برای یافتن جواب به چالش می‌کشانند.
ادامه مطلب ...

تست: چقدر می‌توانید به چشمانتان اعتماد کنید؟

داشتن چشمی دقیق توانایی ما برای اندازه گیری فاصله تا اشیاء و همچنین فاصله بین آنها و مقایسه اندازه و شکل آنها بیشتر می‌کند. دقت چشم ما با تجربه رشد می‌کند و معمولا در افرادی که اغلب روی چشمان خود در محل کار تکیه می‌کنند بهتر پرورش می‌یابد. علاوه بر این، کمال گرایان می‌توانند بینایی بسیار تیزی داشته باشند.
ادامه مطلب ...