دسته بندی

سبک زندگی

نیوتن جاذبه را با افتادن یک دانه سیب روی سرش کشف نکرد

وقتی که شما می خواهید نکات ریزی را در مورد تاریخ و علم به تعداد زیادی دانش آموز یاد دهید آسان ترین راه این است که از توصیفات ساده استفاده نمایید. اما این موضوع ممکن است باعث تغییر در واقعیت امور و دادن اطلاعات نادرست منجر شود. برای مثال به همه ی ما گفته شده است که اسحاق نیوتن بعد از افتادن یک دانه سیب از درخت جاذبه را کشف کرد و این موضوع در واقع…
ادامه مطلب ...

کاهش امید به زندگی در بدو تولد در برخی کشورها

امید به زندگی در بدو تولد یک شاخص خوب از کیفیت زندگی در یک کشور است. و همچنین آماری است که سیستم بهداشت و درمان و همچنین کیفیت زندگی شهروندان هر کشوری را ارزیابی میکند. آمارها به روشنی نشان میدهد که عواملی چون آلودگی هوا، سیر تکاملی انسانها و شیوه زندگی سالم آنها می تواند بر روی امید به زندگی تاثیر داشته باشد.
ادامه مطلب ...