دسته بندی

سبک زندگی

کاهش امید به زندگی در بدو تولد در برخی کشورها

امید به زندگی در بدو تولد یک شاخص خوب از کیفیت زندگی در یک کشور است. و همچنین آماری است که سیستم بهداشت و درمان و همچنین کیفیت زندگی شهروندان هر کشوری را ارزیابی میکند. آمارها به روشنی نشان میدهد که عواملی چون آلودگی هوا، سیر تکاملی انسانها و شیوه زندگی سالم آنها می تواند بر روی امید به زندگی تاثیر داشته باشد.
ادامه مطلب ...

زن‌هایی که با افتخار و غرور کار مردان را انجام می‌دهند

از زمان‌های قدیم بارها شنیده‌ایم که گفتند این شغل مردانه است و تکرار آن نیز واقعا خسته کننده شده بود. تا اینکه عکاسی اهل کالیفورنیا به نام کریس کریسمن با عکس‌های خود نشان داد که زنان نیز با افتخار و غرور میتوانند شغل‌های مردان را داشته باشند و همچنین سبب شد که کلیشه تفاوت جنسیت برای همیشه شکسته شود.
ادامه مطلب ...