دسته بندی

هنر

پانزدهمین نمایشگاه جشن تصویر سال

جشن تصویر سال با همراهی و حمایت خانواده وحید سهرابی ابد به یاد این عکاس جوان که یازدهم خرداد 1396 در حادثه‌ای از دنیا رفت، اما امسال در پانزدهمین جشن تصویر سال، جایزه عکس وحید ابد را به عکس یا عکاسی که نقش مهم و تاثیرگذاری در ارتقای سطح تکنیکی و انسانی عکاسی مطبوعاتی ایران داشته باشد، اهدا خواهد کرد.
ادامه مطلب ...